Informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in TIOS, de tennisvereniging van Sleeuwijk.

Om in te schrijven zijn een aantal gegevens en een goede pasfoto benodigd. Lid worden kan door middel van een inschrijfformulier, wat u kunt vinden op deze website onder het kopje "Lid worden? - Formulier".
U
kunt het formulier ook verkrijgen bij de ledenadministratie (Silvy Ebert, telefonisch te bereiken via 06 40 38 95 29 of via email: ledenadministratie@tvtios.nl).

Het ingevulde formulier kunt u daarna met een goede pasfoto weer via email inleveren bij de ledenadministratie of deponeren in de brievenbus bij TIOS. 

Na het inschrijven zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Na betaling van het lidmaatschapgeld wordt de KNLTB ledenpas uitgereikt. Met deze pas kan een baan en speeltijd worden gereserveerd op het afhangbord in het clubhuis.

 

Opzeggen van lidmaatschap

Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministratie (Silvy Ebert) bij voorkeur via email: ledenadministratie@tvtios.nl

Er is contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.