Tennisvereniging TIOS

Tennispark:    Griendweg 19,  4254 CR   Sleeuwijk                     Tel. 0183-302713

Bestuur:        Willem Honders          Voorzitter                             06-53827513

                     Peter Roodbeen         Penningmeester                    06-52583345

                     Silvy Ebert                 Secretaris                              06-40389529

                     Andre Weima            Algemeen Bestuurslid            06-51241907

                     Bernadette Hulswit   Algemeen Bestuurslid            06- 81894043                 

Contactpersonen Commissies:

Jan Udo                    Kantinecommissie                 0183-302437

Robin Verschoor      Open Toernooi Commissie     06-46041287

Ruud Stevens           Onderhoudscommissie          0183-302854

Andre Weima           Technische Commissie          E-mail: technischecommissie@tvtios.nl

Bernadette Hulswit   Jeugdcommissie                    E-mail: jeugdcommissie@tvtios.nl


Secretariaat:  Postbus 80

                     4254 ZH  Sleeuwijk

                     E-mail info@tvtios.nl

Redactie:       E-mail redactietvtios@gmail.com

Bankrelatie:    Rabobank Altena, IBAN NL07 RABO 0368 7603 67
KVK-nummer: 420271011

Route >>